TD TIMER-PAMETNA MINUTA

Za sve digitalne tahografe sa pravilom jednog minuta (od 2 generacije digitalnog tahografa)
iskoristite pametno opciju "one minute rule"i krećite se sigurno